100% Cotton

  • Product code: cd

Product details
Thành Phần : 100% Cotton Chải Thô, 100% Cotton Chải Kĩ
Các chi số sợi Việt Thắng sản xuất: Ne.20 - Ne. 60
 Đặc tính : Hút ẩm tốt , dễ chịu khị tiếp xúc với da người . Thường dùng để dệt các lọai vải mềm, đồ lót.
Hiên nay Việt Thắng đã đầu tư dàn máy kéo sợi Compact chất lượng cao để sản phẩm dệt có chất lượng bóng mượt hơn, đẹp hơn
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second