Sợi 100% Polyester

  • Product code: pe

Product details
- Thành phần :100 % PE
- Đặc tính : Do thành phần 100% PE nên vải có cường lực tốt . Chịu là (ủi ) phẳng, chóng khô. mặt vải sáng đẹp .
- Các chi số : 30/1, 40/1
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second