Sợi Tencel

  • Product code: tl

Product details
.- Thành phần :
+ 50% Cotton 50% Tencel
+ 65% Poly 35% Tencel

- Đặc tính : Độ hút ẩm cao, dễ chịu khi tiếp xúc với da người, chịu là ( ủi ) phẳng, giặt dễ sạch và mau khô.
- Các chi số : 20/1, 24/1, 28/1, 30/1, 36/1, 40/1, 45/1
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second