Sợi TR 65% Polyester 35% Viscose

  • Product code: tr

Product details
- Thành phần :65 % PE, 35 % Viscose
- Đặc tính : Độ hút ẩm cao, dễ chịu khi tiếp xúc với da người, chịu là ( ủi ) phẳng, giặt dễ sạch và mau khô.
- Các chi số : 20/1, 24/1, 28/1, 30/1, 36/1, 40/1, 45/1
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second