Vải mộc Bamboo chất lượng cao

  • Product code: VTTD 2505

Product details
 
Hiện nay Việt Thắng sản xuất những loại vải mộc Bamboo thành phẩn sau:

1. 50% Cotton 50% Bamboo.
2. 50% Polyester 50% Bamboo.
3. 30% Bamboo 68% Polyester 3% Spandex.
4. 30% Cotton 30% Bamboo 38% Polyester 3% Spandex.

Mật độ có thể dệt : Dọc : 40 - 150 sợi, Ngang : 26 - 110 sợi
Kiểu Dệt : Vân điểm, Chéo, Vân đoạn, Dobby, Oxford, Chamray...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second