Vải Tencel

  • Product code: V0124

Product details
Mật độ có thể dệt : Dọc : 40 - 150 sợi, Ngang : 26 - 110 sợi
Kiểu Dệt : Vân điểm, Chéo, Vân đoạn, Dobby, Oxford, Chamray...

Ngoài ra, Chúng tôi có thể dệt theo yêu cầu của  khách hàng với số lượng tối thiểu từ 6,000 - 10,000m cho những sản phẩm phát triển mới hoàn toàn.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second